Vad ingår?

Introduktion i hur man vårdar och hanterar samlingar och arkiv

En stor del av vårt kulturarv består av arkiv och samlingar av olika föremål inom olika kulturinstitutioner. Under kursen får du en övergripande bild av hur detta kulturarv hanteras för att bevaras långsiktigt och hur det görs tillgängligt. Du får insikt i hur man med hjälp av sökhjälpmedel, digitalisering, utställningar och webbpublicering tillgängliggör arkiv och samlingar för samhället.

Arbetssätt

Undervisningen innehåller cirka två timmar lärarledd tid i veckan, övrig tid förväntas du studera självständigt. Undervisningen består av seminarium och du examineras genom en hemtentamen.