Närbild på soffkant i olika röda nyanser

Utveckla spetskompetens inom datajournalistik

Kurs

Datajournalistik för yrkesverksamma

7.5 hp

Har du yrkeserfarenhet som journalist och söker en modern kompetensutveckling? Behovet av avancerad kunskap inom datajournalistik ökar på redaktioner runt om i landet och är idag en viktig komponent i mediers granskningar. Bland lärarna hittar du några av landets främsta journalister inom området.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Utvecklade färdigheter och förmågor inom datajournalistik Journalistiska studier på Södertörns högskola ger dig både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter som du har nytta av i arbetslivet. Du kommer ha bred kompetens inom såväl traditionella som digitala medier, och kunskaper att göra utförlig research som du sedan förmedlar genom olika typer av medier. Att studera journalistik ger dig möjlighet att få utlopp för din kreativitet, samtidigt som det balanseras med ett kritiskt förhållningssätt och teoretiska resonemang kring mediernas roll i samhället, både idag och i framtiden. Med studier inom journalistik i ryggen kan du arbeta med alla former av journalistiskt arbete, både som frilansare eller anställd, på olika typer av företag och organisationer som arbetar med medier och kommunikation. Exempel på arbetsplatser är tidningar, tv-hus och nyhetsredaktioner. Under studierna kommer du också ha skaffat dig bred kunskap om vårt samhälle, samt ett nyfiket, undersökande och kritiskt förhållningssätt till omgivningen. Du får möta människor i olika delar av samhället och få erfarenheter av olika områden i vårt samhälle. Du kan även välja att kombinera studier i journalistik med ett annat ämne, som till exempel religionsvetenskap, etnologi eller statsvetenskap, och på så sätt skaffa dig spetskompetens. Efter kursen har du stärkt din yrkeskompetens med färdigheter i datajournalistik. Läs om ämnets forskning
Utveckla praktiska kunskaper som behövs inom branschen Under kursen lär du dig om olika uttrycksformer och arbetsmetoder inom datajournalistik. Under kursen varvas teoretiska och praktiska moment. Du utvecklar kunskap inom området, får en inblick i den senaste forskningen och utvecklar färdigheter i de tekniska verktyg som branschen använder. Kursen ger dig bland annat kunskap om olika källor och metoder för inhämtning av data, till exempel från myndigheter, genom crowdsourcing och scraping. Du utvecklar även förmågan att analysera och bearbeta data utifrån journalistiska frågeställningar, samt förmågan att visualisera data i olika kanaler och format. Lärarna är själva yrkesverksamma inom området vilket bidrar till att undervisningen har en stark koppling till arbetslivet. Arbetssätt Kursen består totalt av fem träffar vilket innebär cirka en till två dagar en gång i månaden. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt övningar i de olika momenten inom datajournalistik. Mellan träffarna gör du hemuppgifter som du sedan ska redovisa på efterföljande träff. Examination sker genom aktivt deltagande under seminarier samt godkända övningar och hemuppgifter.
Stärk din yrkeskompetens med användbara journalistiska verktyg Kursen är för dig som har varit yrkesverksam journalist i minst två år och vill få spetskompetens inom datajournalistik. Du läser kursen på kvartsfart vilket gör att du kan kombinera studier med fortsatt arbete. Du får kunskap och färdigheter i alla delar av datajournalistikens arbetsprocess. Det inkluderar allt från inhämtning av data till publicering med såväl visuella som etiska avvägningar. Kursen ingår i kursutbudet för ämnet Journalistik vid Södertörns högskola. Journalistik är ett tvärvetenskapligt ämne med fokus på medier och kommunikation. Inom ämnet varvas praktiska och teoretiska moment. De praktiska momenten innefattar skrivande, fotografering, filmning, radioinspelning och webbproduktion. De teoretiska delarna utgörs av studier om mediernas roll i samhället, medieetik, research och fördjupade samhällsstudier. Både ämnet journalistik och yrkestiteln är starkt kopplat till flera aktuella samhällsfrågor och är en viktig del av vår demokrati. Under dina journalistiska studier får du lära dig bevaka rättegångar, diskutera etik, utföra research om aktuella samhällsfrågor, utrikesbevakning, skriva reportage, göra radioprogram och mycket mer. Du får även utlopp för din språkliga och utforskande kreativitet, och tillsammans med kritiska förhållningssätt och teoretiska resonemang kring mediernas roll i samhället, skapar du en god balans och bred grund för framtida arbete. Studier i journalistik passar dig som har ett stort samhällsengagemang, vill reflektera kritiskt kring vår samhälle och vill arbeta med antingen traditionella eller digitala medier. Genom ett samarbete mellan den journalistiska och medietekniska avdelningen på Södertörns högskola sammanförs studier i journalistik och medietekniska verktyg. Bra att veta Du som söker kursen kan samtidigt ansöka hos Journalistfonden för vidareutbildning om stipendium för att gå kursen. Journalistfonden delar ut stipendier till tio av dem som antas till kursen. Mer info på: www.journalistfonden.se