Närbild på stolsryggar

Skaffa dig en viktig och modern spetskompetens för läraryrket

Kurs

Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, grundkurs för lärare

7.5 hp

Digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan. Genom kursen lär du dig att behärska grunderna i att lära ut programmering i grundskolan, med koppling till skolans styrdokument. Kursen innehåller fem kommunförlagda undervisningstillfällen. Efter kursen har du utvecklat en viktig och aktuell spetskompetens för läraryrket.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Behärska och lär ut programmering, med koppling till skolans styrdokument Efter kursen har du en modern spetskompetens för läraryrket. Du kan använda enkel analog programmering, kod- och blockprogrammering. Genom kunskaper i ämnet kan du nu utforma lektionsplaneringar utifrån ett valt datorprogram, med koppling till skolans styrdokument. Du har fått förståelse för programmeringens betydelse i både skola och samhälle. Samtidigt har du utvecklat förmågan att stimulera elevers lärande och utveckling i programmering. Då den digitala kompetensen och kunskaper i programmering blir allt viktigare i grundskolan har du efter kursen en kompetens som kommer efterfrågas allt mer inom läraryrket. Läs om ämnets forskning
Behärska grunderna i programmering och förstå ämnets betydelse för skola och samhälle Kursen behandlar grunderna inom programmering med ett tydligt fokus på användning i de tidigare skolåren. Du får träna på olika former av programmering, såsom kod- och blockprogrammering. Du utvecklar kunskap och förmågan att utforma lektionsplanering utifrån valt datorprogram, med koppling till skolans styrdokument. Du får diskutera och praktisera programmering utifrån skolans styrdokument. Exempelvis anknyter kursen till flera ämnens kursplaner. Under kursen lär du dig använda enkel analog programmering, kod- och blockprogrammering. Du får diskutera programmeringens betydelse i skola och samhälle, såväl som ur ett interkulturellt perspektiv. Du lär dig även att identifiera utvecklingen i elevers programmeringskompetens, i förhållande till deras behov och skolans styrdokument. Arbetssätt Kursen ges i kommuner. På höstterminen ges den på Komtek i Botkyrka. På vårterminen ges den på Komtek i Järfälla. Kursen innehåller fem undervisningstillfällen som äger rum på eftermiddagar. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, webbseminarier och praktiska övningar. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, praktiska programmeringsuppgifter, diskussioner på webb och aktivt deltagande på samtliga kurstillfällen. Du studerar tillsammans med ungefär 25 andra deltagare. Ni arbetar både i helgrupp och mindre grupper.
Lär dig stimulera elevers kompetens och utveckling inom programmering Under kursen introduceras du för datalogiskt tänkande. Datalogiskt tänkande kan beskrivas som problemlösning med hjälp av datorer. Eftersom digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan ger denna kurs dig en viktig spetskompetens i läraryrket. Kursen behandlar grunderna inom programmering med ett tydligt fokus på användning i de tidiga skolåren. Du utvecklar kunskap och förmågan att utforma lektionsplanering utifrån valt datorprogram, med koppling till skolans styrdokument. Du får förståelse över programmeringens betydelse för både skola och samhället. Samtidigt som du lär dig grunderna i programmering. Efter kursen har du utvecklat förmågan att stimulera elevers kompetens och utveckling inom programmering.