Del av rund sittmöbel med solstrålar på matta

Öka din kunskap om romsk kultur genom historiska perspektiv

Kurs

Den romska minoritetens historia

7.5 hp

Höst / Vår

50%

Distans

Vill du öka dina kunskaper om romers historia och nutida situation? Arbetar du med människor och vill få en spetskompetens inom romska frågor? Studier i den romska minoritetens historia ger dig kunskap om det internationella forskningsfältet romska studier. Du lär dig om den svenska situationen för romer och betydelsen av erkännandet som nationell minoritet.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Efterfrågad spetskompetens inom romska frågor Efter studier har du en spetskompetens i form av kunskaper med anknytning till romska frågor. Dessa kunskaper är efterfrågade i bland annat yrken som modersmålslärare i romani chib, lärare, poliser, präster, journalister och socionomer eller andra yrkesgrupper som arbetar med människor. Med kunskap inom den romska minoritetens historia kan du arbeta för de tre globala målen God utbildning för alla (4), Fredliga och inkluderande samhällen (5) och Minskad ojämlikhet (10). Detta för både den romska nationella minoriteten och för majoritetsbefolkningen. Läs om ämnets forskning
Kunskap om den romska minoriteten ur historiska och samtida perspektiv Studier inom den romska minoritetens historia handlar om romers, resandes och andra relaterade gruppers erfarenheter, språk, kultur och antiziganism (rasism specificerat mot romer). Du introduceras för den romska minoritetens historia, såväl nationellt som internationellt. Du utvecklar även historiska perspektiv på romsk kultur och romska traditioner. Du får kunskap om romers sociala och ekonomiska situation, skol- och utbildningssituation samt förhållanden till majoritetssamhällen. Du får förståelse för antiziganism och resande samt den romska förintelsen under andra världskriget. Kursen ger också en historisk bakgrund till den romska minoritetens emancipation (även kallad frigörelse). Arbetssätt Du har cirka tre till fyra timmar lärarledd undervisning varannan vecka. Undervisningen består främst av föreläsningar och fördjupande seminarier. Väljer du att läsa kursen på distans består undervisningen istället av text- och bildmaterial samt obligatoriska gruppdiskussioner. Du examineras genom individuell skriftlig hemtentamen, muntliga redovisningar och seminariedeltagande. Du studerar tillsammans med ungefär 25 andra studenter.
Förstå romers historia och betydelsen av erkännandet som nationell minoritet Den romska minoritetens historia är för dig som vill ha en introduktion till, och kunskap om, romernas historia och nutida situation. Du lär dig om det internationella forskningsfältet romska studier, Romani Studies, och om mångfalden bland romska grupper. Genom kursen ökar du din förståelse för den svenska situationen för romer. Specifikt betydelsen av erkännandet som nationell minoritet år 2000. Du introduceras även för romska minoritetspolitiska perspektiv. Kursen är kopplade till tre globala mål: God utbildning för alla (4), Fredliga och inkluderande samhällen (5) och Minskad ojämlikhet (10). De kunskaper du utvecklar genom denna kurs kan du använda som verktyg i viktigt arbete kopplat till globala målen. Bland annat i arbete mot minskat ojämlikhet för den romska nationella minoriteten och för majoritetsbefolkningen.