Del av rund sittmöbel med solstrålar på matta

Studera den romska minoritetens politiska, sociala och kulturella rättigheter

Kurs

Den romska minoritetens nutida situation

7.5 hp

Vår

50%

Distans

Kursen är för dig som vill förstå den romska minoritetens politiska, sociala och kulturella rättigheter. Du får studera romsk aktivism inom bland annat politik, litteratur och musik. Särskilt fokus läggs på nutida antiziganism och kampen mot denna i Sverige och internationellt. Kunskap om den romska minoritetens nutida situation är viktig inom flera yrkesområden.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Viktig kunskap och förståelse för flera yrkesområden Efter kursen har du flera viktiga kunskaper som efterfrågas inom flera yrken. Du har kunskap om den nutida mångfalden gällande romers grupptillhörighet, språk och tradition. Du kan också redogöra för romers ekonomiska och sociala förhållanden ur såväl ett nationellt som internationellt perspektiv. Kunskaper inom nutida romsk politik och kulturell aktivism ger dig goda förutsättningar för ett samhälleligt arbete. Att kunna definiera begreppet antiziganism samt beskriva och kunna ge exempel på diskriminerande behandling av romer i nutid är viktigt för att sprida kunskap. Med kompetens om den romska minoritetens nutida situation besitter du en viktig kompetens som är användbar för till exempel dig som arbetar som journalist eller lärare, eller inom polisyrket. Läs om ämnets forskning
Kunskap om romska minoritetens koppling till politik, kultur och forskning Under kursen studerar du politiska, sociala och kulturella rättigheter och lär dig om skol- och utbildningssituationen för den romska minoriteten. Allt ur ett nutida perspektiv. Du lär dig även om olika former av romsk aktivism inom exempelvis politik, litteratur, musik, konstnärliga uttryck och emancipatorisk forskning. Kursen har ett centralt fokus på nutida antiziganism och kampen mot denna i Sverige och internationellt. Arbetssätt Denna kurs ges både på campus och på distans. Om du läser kursen på campus, består undervisningen av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom aktivt deltagande under seminarierna och genom ett individuellt, skriftligt arbete. Du examineras även genom ett skriftligt, individuellt arbete i form av ett PM. Detta arbete redovisas sedan muntligt och behandlas under ett seminarium. Denna examination gäller för både campus och distanskursen. Om du läser kursen på distans består undervisningen av bild- och textmaterial. Du ska även delta i skriftliga diskussioner som anordnas på högskolans plattform. Om du vill läsa kursen på distans behöver du en dator med internetuppkoppling. Du måste närvara fysiskt på introduktionsmötet och det avslutande seminariet. Båda hålls gemensamt med de som läser kursen på campus. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftligt deltagande i diskussioner.
Lär dig om antiziganism i nutida Sverige Den här kursen är för dig som vill lära dig mer om den romska minoriteten. Du utvecklar förståelse för den romska minoriteten ur flera olika aspekter. Samtidigt som du får kunskap om nutida antiziganism och kampen mot denna i Sverige och internationellt. Under kursen studerar du bland annat politiska och litterära aspekter, kulturella rättigheter och romsk aktivism inom konstnärliga uttryck. Allt ur ett nutida perspektiv. Du lär dig redogöra för romers ekonomiska och sociala förhållanden ur såväl ett nationellt som internationellt perspektiv. Kursen är för dig som kanske är modersmålslärare i romani chib, lärare, journalist, polis eller socionom. Men det är också för dig som har ett intresse av ämnet. Kunskaper inom den romska minoritetens nutida situation är viktiga inom yrken där du möter människor.