Din framtid!

Viktig kunskap och förståelse för flera yrkesområden

Efter kursen har du flera viktiga kunskaper som efterfrågas inom flera yrken. Du har kunskap om den nutida mångfalden gällande romers grupptillhörighet, språk och tradition. Du kan också redogöra för romers ekonomiska och sociala förhållanden ur såväl ett nationellt som internationellt perspektiv.

Kunskaper inom nutida romsk politik och kulturell aktivism ger dig goda förutsättningar för ett samhälleligt arbete. Att kunna definiera begreppet antiziganism samt beskriva och kunna ge exempel på diskriminerande behandling av romer i nutid är viktigt för att sprida kunskap.

Med kompetens om den romska minoritetens nutida situation besitter du en viktig kompetens som är användbar för till exempel dig som arbetar som journalist eller lärare, eller inom polisyrket.