Vad ingår?

Kunskap om romska minoritetens koppling till politik, kultur och forskning

Under kursen studerar du politiska, sociala och kulturella rättigheter och lär dig om skol- och utbildningssituationen för den romska minoriteten. Allt ur ett nutida perspektiv. Du lär dig även om olika former av romsk aktivism inom exempelvis politik, litteratur, musik, konstnärliga uttryck och emancipatorisk forskning.

Kursen har ett centralt fokus på nutida antiziganism och kampen mot denna i Sverige och internationellt.

Arbetssätt

Denna kurs ges både på campus och på distans. Om du läser kursen på campus, består undervisningen av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom aktivt deltagande under seminarierna och genom ett individuellt, skriftligt arbete.

Du examineras även genom ett skriftligt, individuellt arbete i form av ett PM. Detta arbete redovisas sedan muntligt och behandlas under ett seminarium. Denna examination gäller för både campus och distanskursen.

Om du läser kursen på distans består undervisningen av bild- och textmaterial. Du ska även delta i skriftliga diskussioner som anordnas på högskolans plattform. Om du vill läsa kursen på distans behöver du en dator med internetuppkoppling. Du måste närvara fysiskt på introduktionsmötet och det avslutande seminariet. Båda hålls gemensamt med de som läser kursen på campus. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftligt deltagande i diskussioner.