Varför ämnet?

Lär dig om antiziganism i nutida Sverige

Den här kursen är för dig som vill lära dig mer om den romska minoriteten. Du utvecklar förståelse för den romska minoriteten ur flera olika aspekter. Samtidigt som du får kunskap om nutida antiziganism och kampen mot denna i Sverige och internationellt.

Under kursen studerar du bland annat politiska och litterära aspekter, kulturella rättigheter och romsk aktivism inom konstnärliga uttryck. Allt ur ett nutida perspektiv. Du lär dig redogöra för romers ekonomiska och sociala förhållanden ur såväl ett nationellt som internationellt perspektiv.

Kursen är för dig som kanske är modersmålslärare i romani chib, lärare, journalist, polis eller socionom. Men det är också för dig som har ett intresse av ämnet. Kunskaper inom den romska minoritetens nutida situation är viktiga inom yrken där du möter människor.