Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande
Dt av sittyta med solskugga.

Lär dig mer om den hotade kaale-dialekten!

Kurs

Det romska språket, revitaliseringskurs i kaale-dialekten

7.5 hp

Höst

25%

Campus

Kursen är för dig som vill öka din kunskap om kaale-dialekten,. Syftet med kursen är att ge nytt liv åt användningen av kaale-dialekten, en dialekt eller varietet som används i Finlands och Sverige av finska romer.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Elementärt ordförråd i kaale-dialekten   Efter kursen har du grundläggande kunskaper om kaale-dialekten. Du kan redogöra för några centrala frågor som rör kaale-dialektens nutida användning, dess situation i samhället samt muntlig och skriftlig tradition bland romer, både i Sverige och Finland. Dessutom lär du dig om kaale-dialektens geografiska och sociala varieteter. Du har ett grundläggande ordförråd i kaale-dialekten och kan kommunicera i både tal och skrift.   Läs om ämnets forskning
Lär dig om kaale-dialektens skrivsystem och basgrammatik Innehållet består av följande teman: skrivsystem, basgrammatik och grundläggande ordförråd med hjälp av lätta texter och dialoger. Under kursen övar du på muntlig och skriftlig kommunikation på nybörjarnivå.
Grundläggande kompetens om kaale-dialekten Det här är kursen för dig som inte bara vill veta mer om kaale-dialekten utan även lära dig grammatik och öka ditt ordförråd inom varieteten. Syftet med kursen är att blåsa liv i användningen av kaale-dialekten och du får öva på att skriva lättare texter samt muntlig och skriftlig kommunikation.