Dt av sittyta med solskugga.

Lär dig mer om den hotade kaale-dialekten!

Kurs

Det romska språket, revitaliseringskurs i kaale-dialekten

7.5 hp

Vår

25%

Campus

Kursen är för dig som vill öka din kunskap om kaale-dialekten,. Syftet med kursen är att ge nytt liv åt användningen av kaale-dialekten, en dialekt eller varietet som används i Finlands och Sverige av finska romer.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Elementärt ordförråd i kaale-dialekten Efter kursen har du grundläggande kunskaper om kaale-dialekten. Du kan redogöra för några centrala frågor som rör kaale-dialektens nutida användning, dess situation i samhället samt muntlig och skriftlig tradition bland romer, både i Sverige och Finland. Dessutom lär du dig om kaale-dialektens geografiska och sociala varieteter.Du har ett grundläggande ordförråd i kaale-dialekten och kan kommunicera i både tal och skrift.  Läs om ämnets forskning
Lär dig om kaale-dialektens skrivsystem och basgrammatik Innehållet består av följande teman: skrivsystem, basgrammatik och grundläggande ordförråd med hjälp av lätta texter och dialoger. Under kursen övar du på muntlig och skriftlig kommunikation på nybörjarnivå.
Grundläggande kompetens om kaale-dialekten Det här är kursen för dig som inte bara vill veta mer om kaale-dialekten utan även lära dig grammatik och öka ditt ordförråd inom varieteten. Syftet med kursen är att blåsa liv i användningen av kaale-dialekten och du får öva på att skriva lättare texter samt muntlig och skriftlig kommunikation.