Din framtid!

Elementärt ordförråd i kaale-dialekten

Efter kursen har du grundläggande kunskaper om kaale-dialekten. Du kan redogöra för några centrala frågor som rör kaale-dialektens nutida användning, dess situation i samhället samt muntlig och skriftlig tradition bland romer, både i Sverige och Finland. Dessutom lär du dig om kaale-dialektens geografiska och sociala varieteter.Du har ett grundläggande ordförråd i kaale-dialekten och kan kommunicera i både tal och skrift.