Vad ingår?

Lär dig om kaale-dialektens skrivsystem och basgrammatik

Innehållet består av följande teman: skrivsystem, basgrammatik och grundläggande ordförråd med hjälp av lätta texter och dialoger. Under kursen övar du på muntlig och skriftlig kommunikation på nybörjarnivå.