Varför ämnet?

Grundläggande kompetens om kaale-dialekten

Det här är kursen för dig som inte bara vill veta mer om kaale-dialekten utan även lära dig grammatik och öka ditt ordförråd inom varieteten. Syftet med kursen är att blåsa liv i användningen av kaale-dialekten och du får öva på att skriva lättare texter samt muntlig och skriftlig kommunikation.