Del av rund sittmöbel med solstrålar på matta

Studera det romska språkets utveckling över 2500 år

Kurs

Det romska språkets historia

7.5 hp

Höst

25%

Campus / Distans

Det romska språkets historia är kursen för dig som vill vidga dina perspektiv på romers ursprung. Under kursen får du ta del av forskningsfältet som rör det romska språket, romani chib. Du studerar dess historiska utveckling från den Indiska subkontinenten ända till Norden, en period på 2500 år. Du får studera romers historia ur såväl nationella som internationella perspektiv.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Viktiga kunskaper för alla yrkesgrupper som arbetar med människor Genom romska studier har du stärkt din kompetens och gjort dig själv mer attraktiv på arbetsmarknaden. Efter studier har du en spetskompetens i form av kunskaper med anknytning till romska frågor. Dessa kunskaper är efterfrågade i bland annat yrken som modersmålslärare i romani chib, lärare, poliser, präster, journalister och socionomer eller andra yrkesgrupper som arbetar med människor. Du har en bred förståelse över flera begrepp, och dess huvuddrag både historiskt och i nutid. Du har även fått en insyn i områdets forskningsfält. Utöver detta har du tränat dina akademiska färdigheter som att skriva, framföra muntliga presentationer och din kritiska analysförmåga. Läs om ämnets forskning
Studera det romska språket ur svenska och internationella perspektiv Under kursen får du grundläggande kunskaper om forskningsfältet som rör det romska språket, romani chib. Du får förståelse för språkets utveckling ända från den Indiska subkontinenten till Norden. Det innefattar dess historiska utveckling över en period på 2500 år. Kursen vidgar dina perspektiv på romers ursprung och historia. Detta både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Du behöver inte ha förkunskaper i romani chib för att studera denna kurs, men det kan vara till nytta. Arbetssätt Du har cirka tre till fyra timmar lärarledd undervisning varannan vecka. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Studiebesök kan förekomma. Du examineras genom aktivt seminariedeltagande samt skriftliga och muntliga redovisningar. Dessa kan ske både individuellt och i grupp.
Få förståelse för dagens samhälle ur romska perspektiv Romska studier är för dig som kanske är modersmålslärare i romani chib, journalist, polis, socionom eller har ett yrke där du möter mycket människor. Du får kunskap om ämnet och dess roll i samhället. Du bekantar dig med flera olika begrepp och lär dig om romska studier i relation till samhälle, både i Sverige och internationellt. Du får ta del av flera spännande debatter och samhällsfrågor kopplade till forskningsfältet. Du ökar din kunskap om mångfalden bland romska grupper och ökar speciellt din förståelse för den svenska situationen för romer. Dessa kunskaper är bland annat viktiga i arbetet mot minskat ojämlikhet för den romska nationella minoriteten och för majoritetsbefolkningen.