Orange rund sittyta mot grå matta.

Utveckla bred förståelse för det romska språkets situation

Kurs

Det romska språkets nuvarande situation

7.5 hp

Vår

25%

Campus

Vill du öka dina kunskaper om det romska språket, romani chib? Det romska språkets nuvarande situation ger dig insikt i forskningsfältet romani chib med dess olika dialekter och varieteter. Du studerar även dess situation i samhället idag. Kursen är kompetenshöjande för alla yrkesgrupper som arbetar med människor.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Viktiga kunskaper för alla yrkesgrupper som arbetar med människor Genom romska studier har du stärkt din kompetens och gjort dig själv mer attraktiv på arbetsmarknaden. Efter studier har du en spetskompetens i form av kunskaper med anknytning till romska frågor. Dessa kunskaper är efterfrågade i bland annat yrken som modersmålslärare i romani chib, lärare, poliser, präster, journalister och socionomer eller andra yrkesgrupper som arbetar med människor. Du har en bred förståelse över flera begrepp, och dess huvuddrag både historiskt och i nutid. Du har även fått en insyn i områdets forskningsfält. Utöver detta har du tränat dina akademiska färdigheter som att skriva, framföra muntliga presentationer och din kritiska analysförmåga. Läs om ämnets forskning
Förståelse för det romska språkets dialekter, varieteter och nutida situation i samhället Kursen har fokus på forskningsfältet som rör det romska språket, romani chib. Det innefattar dess dialekter, varieteter och nutida situation i samhället. Du studerar olika romska grupper, romers skol- och utbildningssituation samt språkets betydelse för individers och gruppers identitet. Dessutom studerar du frågor om språklig och kulturell revitalisering. Särskilt fokus läggs på den svenska situationen för romer och erkännandet som nationell minoritet år 2000. Du behöver inte ha förkunskaper i romani chib för att studera denna kurs, men det kan vara till nytta. Arbetssätt Du har cirka tre till fyra timmar lärarledd undervisning varannan vecka. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Studiebesök kan förekomma. Du examineras genom aktivt seminariedeltagande samt skriftliga och muntliga redovisningar. Dessa kan ske både individuellt och i grupp.
Få förståelse för dagens samhälle ur romska perspektiv Romska studier är för dig som kanske är modersmålslärare i romani chib, journalist, polis, socionom eller har ett yrke där du möter mycket människor. Du får kunskap om ämnet och dess roll i samhället. Du bekantar dig med flera olika begrepp och lär dig om romska studier i relation till samhälle, både i Sverige och internationellt. Du får ta del av flera spännande debatter och samhällsfrågor kopplade till forskningsfältet. Du ökar din kunskap om mångfalden bland romska grupper och ökar speciellt din förståelse för den svenska situationen för romer. Dessa kunskaper är bland annat viktiga i arbetet mot minskat ojämlikhet för den romska nationella minoriteten och för majoritetsbefolkningen.