Din framtid!

Viktiga kunskaper för alla yrkesgrupper som arbetar med människor

Genom romska studier stärker du din yrkeskompetens och gör dig själv mer attraktiv på arbetsmarknaden. Du utvecklar en djupare förståelse över vad romska studier innebär.

Efter studier har du en spetskompetens i form av kunskaper med anknytning till romska frågor. Dessa kunskaper är efterfrågade i bland annat yrken som modersmålslärare i romani chib, lärare, poliser, präster, journalister och socionomer eller andra yrkesgrupper som arbetar med människor.

Du har en bred förståelse över flera begrepp, och dess huvuddrag både historiskt och i nutid. Du har även fått en insyn i områdets forskningsfält. Utöver detta har du tränat dina akademiska färdigheter som att skriva och framföra muntliga presentationer, samt din kritiska analysförmåga.