Vad ingår?

Förståelse för det romska språkets dialekter, varieteter och nutida situation i samhället

Kursen har fokus på forskningsfältet som rör det romska språket, romani chib. Det innefattar dess dialekter, varieteter och nutida situation i samhället. Du studerar olika romska grupper, romers skol- och utbildningssituation samt språkets betydelse för individers och gruppers identitet.

Dessutom studerar du frågor om språklig och kulturell revitalisering. Särskilt fokus läggs på den svenska situationen för romer och erkännandet som nationell minoritet år 2000.

Du behöver inte ha förkunskaper i romani chib för att studera denna kurs, men det kan vara till nytta.

Arbetssätt

Du har cirka tre till fyra timmar lärarledd undervisning varannan vecka. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Studiebesök kan förekomma. Du examineras genom aktivt seminariedeltagande samt skriftliga och muntliga redovisningar. Dessa kan ske både individuellt och i grupp.