Varför ämnet?

Få förståelse för dagens samhälle ur romska perspektiv

Romska studier är för dig som kanske är modersmålslärare i romani chib, journalist, polis, socionom eller har ett yrke där du möter mycket människor. Du bekantar dig med flera olika begrepp och lär dig om romska studier i relation till samhälle, både i Sverige och internationellt.

Du får ta del av flera spännande debatter och aktuella samhällsfrågor kopplade till forskningsfältet. Du ökar din kunskap om mångfalden bland romska grupper och ökar speciellt din förståelse för den svenska situationen för romer. Dessa kunskaper är bland annat viktiga i arbetet mot minskat ojämlikhet för den romska nationella minoriteten och för majoritetsbefolkningen.