Södertörns högskola_moas båge

Digital integritet, desinformation och cybersäkerhet

Kurs

Digital integritet, desinformation och cybersäkerhet

7.5 hp

Vår

50%

Campus

Digital trygghet är ett fenomen som blir allt viktigare för såväl individer, verksamheter och samhälle. Det ökade beroendet av digital teknik i arbete och vardag gör att grundläggande förståelse för frågor som rör digital trygghet blir allt viktigare. Kursen tar ett brett grepp kring problematiken som rör digital trygghet, speciellt inom områdena digital integritet, desinformation och cybersäkerhet.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.