Högtalare och stol

Bredda din journalistiska kompetens i digital research och faktagranskning

Kurs

Digital research och faktagranskning

7.5 hp

Vår

25%

Campus

Har du minst två års erfarenhet som journalist och vill lära dig mer om digital research och faktagranskning? I denna kurs får du som yrkesverksam journalist en möjlighet att bredda din kompetens inom digital research och faktagranskning, något som bara blir viktigare i dagens digitala samhälle.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med journalistik med ett nyfiket, undersökande och kritiskt förhållningssätt Journalistiska studier på Södertörns högskola ger dig både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter som du har nytta av i arbetslivet. Du kommer ha bred kompetens inom såväl traditionella som digitala medier, och kunskaper att göra utförlig research som du sedan förmedlar genom olika typer av medier. Att studera journalistik ger dig möjlighet att få utlopp för din kreativitet, samtidigt som det balanseras med ett kritiskt förhållningssätt och teoretiska resonemang kring mediernas roll i samhället, både idag och i framtiden. Med studier inom journalistik i ryggen kan du arbeta med alla former av journalistiskt arbete, både som frilansare eller anställd, på olika typer av företag och organisationer som arbetar med medier och kommunikation. Exempel på arbetsplatser är tidningar, tv-hus och nyhetsredaktioner. Under studierna kommer du också ha skaffat dig bred kunskap om vårt samhälle, samt ett nyfiket, undersökande och kritiskt förhållningssätt till omgivningen. Du får möta människor i olika delar av samhället och få erfarenheter av olika områden i vårt samhälle. Du kan även välja att kombinera studier i journalistik med ett annat ämne, som till exempel religionsvetenskap, etnologi eller statsvetenskap, och på så sätt skaffa dig spetskompetens. Efter kursen kommer du bland annat kunna beskriva olika tekniker och metoder för faktagranskning på Internet och i sociala medier och jämföra med traditionella journalistiska metoder för källkritik. Du kommer att kunna använda olika strategier och digitala verktyg för att verifiera äkthet, ursprung och trovärdighet hos olika typer av online-innehåll. Läs om ämnets forskning
Lär dig hantera olika verktyg för faktakoll och verifiering av bilder och video I en värld där digital research och faktagranskning bara blir viktigare och viktigare får du som yrkesverksam journalist i denna kurs möjlighet att bredda din kompetens. Du lär dig hantera olika strategier och digitala verktyg för faktakoll och verifiering av bilder och video. Du får en grund till att analysera data i Excel och SQL och lär dig skillnader mellan ett kalkylblad och en relationsdatabas. Du får också kunskaper kring hur utvecklingen inom nätbaserade medier påverkar förutsättningarna för journalistiskt arbete. En annan viktig del av kursen är internationella diskussioner och studier runt fact-checking och sk. ”fake news”. För att läsa kursen krävs det att du har dokumenterad yrkesverksamhet som journalist motsvarande minst två år på heltid. Läs mer på antagning.se om vilka vad för intyg som ska laddas upp i samband med ansökan eller senast sista datum för komplettering Arbetssätt Kursen ges på kvartsfart med cirka fem träffar under terminen. Under dessa träffar varvas föreläsningar, workshops och seminarier samt övningar i digital research och faktagranskning. Mellan träffarna gör du hemuppgifter som sedan redovisas på följande träff. Kursen ges i samarbete med Journalistfonden.
Teoretisk mediekunskap och användbara journalistiska verktyg Kursen är för dig som har varit yrkesverksam journalist i minst två år och vill få spetskompetens inom datajournalistik. Du läser kursen på kvartsfart vilket gör att du kan kombinera studier med fortsatt arbete. Journalistik är ett tvärvetenskapligt ämne med fokus på medier och kommunikation. Inom ämnet varvas praktiska och teoretiska moment. De praktiska momenten innefattar skrivande, fotografering, filmning, radioinspelning och webbproduktion. De teoretiska delarna utgörs av studier om mediernas roll i samhället, medieetik, research och fördjupade samhällsstudier. Både ämnet journalistik och yrkestiteln är starkt kopplat till flera aktuella samhällsfrågor och är en viktig del av vår demokrati. Under dina journalistiska studier får du lära dig bevaka rättegångar, diskutera etik, utföra research om aktuella samhällsfrågor, utrikesbevakning, skriva reportage, göra radioprogram och mycket mer. Du får även utlopp för din språkliga och utforskande kreativitet, och tillsammans med kritiska förhållningssätt och teoretiska resonemang kring mediernas roll i samhället, skapar du en god balans och bred grund för framtida arbete. Studier i journalistik passar dig som har ett stort samhällsengagemang, vill reflektera kritiskt kring vår samhälle och vill arbeta med antingen traditionella eller digitala medier. Genom ett samarbete mellan den journalistiska och medietekniska avdelningen på Södertörns högskola sammanförs studier i journalistik och medietekniska verktyg.