Två blåa stolar

Bli bättre på storytelling på digitala plattformar

Kurs

Digitalt berättande för journalister

7.5 hp

Vår

25%

Campus

Lär dig mer om storytelling på digitala plattformar och utöka dina tekniska kunskaper. Denna kurs riktar sig till dig som har minst två år erfarenhet som journalist och vill lära dig mer om journalistiskt berättande i digitala medier med fokus på visualisering, interaktivitet och digitala berättarstrukturer.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med journalistik med ett nyfiket, undersökande och kritiskt förhållningssätt Journalistiska studier på Södertörns högskola ger dig både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter som du har nytta av i arbetslivet. Du kommer ha bred kompetens inom såväl traditionella som digitala medier, och kunskaper att göra utförlig research som du sedan förmedlar genom olika typer av medier. Att studera journalistik ger dig möjlighet att få utlopp för din kreativitet, samtidigt som det balanseras med ett kritiskt förhållningssätt och teoretiska resonemang kring mediernas roll i samhället, både idag och i framtiden. Med studier inom journalistik i ryggen kan du arbeta med alla former av journalistiskt arbete, både som frilansare eller anställd, på olika typer av företag och organisationer som arbetar med medier och kommunikation. Exempel på arbetsplatser är tidningar, tv-hus och nyhetsredaktioner. Under studierna kommer du också ha skaffat dig bred kunskap om vårt samhälle, samt ett nyfiket, undersökande och kritiskt förhållningssätt till omgivningen. Du får möta människor i olika delar av samhället och få erfarenheter av olika områden i vårt samhälle. Du kan även välja att kombinera studier i journalistik med ett annat ämne, som till exempel religionsvetenskap, etnologi eller statsvetenskap, och på så sätt skaffa dig spetskompetens. Läs om ämnets forskning
Utöka din journalistiska kompetens kring digitalt berättande I kursen får du lära dig mer om journalistiskt berättande i digitala medier, med fokus på visualisering, interaktivitet och digitala berättarstrukturer. Du kommer att lära dig mer kring användarupplevelse (user experience, UX) och människa-datorinteraktion (MDI), hur digitala tekniker kan användas i berättandet samt hur tjänster knutna till journalistiska projekt kan byggas upp. Syftet med kursen är att du ska utveckla ditt tänkande runt storytelling på digitala plattformar, men också förbättra dina tekniska kunskaper. Du kommer under kursen diskutera och prova på hur olika typer av innehåll kan visualiseras med hjälp av digital teknik. Du och dina kurskamrater kommer också diskutera hur du utifrån journalistiska frågeställningar kan utforma berättelser med olika grader av interaktivitet. För att läsa kursen krävs det att du har dokumenterad yrkesverksamhet som journalist motsvarande minst två år på heltid. Läs mer på antagning.se om vilka vad för intyg som ska laddas upp i samband med ansökan eller senast sista datum för komplettering Arbetssätt Kursen består av föreläsningar och seminarier samt övningar i de olika momenten inom digitalt berättande. Mellan träffarna gör du hemuppgifter som redovisas vid träffen efter. Examination sker genom praktiska och skriftliga inlämningsuppgifter samt genom deltagande vid seminarier.
Teoretisk mediekunskap och användbara journalistiska verktyg Kursen är för dig som har varit yrkesverksam journalist i minst två år och vill få spetskompetens inom datajournalistik. Du läser kursen på kvartsfart vilket gör att du kan kombinera studier med fortsatt arbete. Journalistik är ett tvärvetenskapligt ämne med fokus på medier och kommunikation. Inom ämnet varvas praktiska och teoretiska moment. De praktiska momenten innefattar skrivande, fotografering, filmning, radioinspelning och webbproduktion. De teoretiska delarna utgörs av studier om mediernas roll i samhället, medieetik, research och fördjupade samhällsstudier. Både ämnet journalistik och yrkestiteln är starkt kopplat till flera aktuella samhällsfrågor och är en viktig del av vår demokrati. Under dina journalistiska studier får du lära dig bevaka rättegångar, diskutera etik, utföra research om aktuella samhällsfrågor, utrikesbevakning, skriva reportage, göra radioprogram och mycket mer. Du får även utlopp för din språkliga och utforskande kreativitet, och tillsammans med kritiska förhållningssätt och teoretiska resonemang kring mediernas roll i samhället, skapar du en god balans och bred grund för framtida arbete. Studier i journalistik passar dig som har ett stort samhällsengagemang, vill reflektera kritiskt kring vår samhälle och vill arbeta med antingen traditionella eller digitala medier. Genom ett samarbete mellan den journalistiska och medietekniska avdelningen på Södertörns högskola sammanförs studier i journalistik och medietekniska verktyg.