Vad ingår?

Utöka din journalistiska kompetens kring digitalt berättande

I kursen får du lära dig mer om journalistiskt berättande i digitala medier, med fokus på visualisering, interaktivitet och digitala berättarstrukturer. Du kommer att lära dig mer kring användarupplevelse (user experience, UX) och människa-datorinteraktion (MDI), hur digitala tekniker kan användas i berättandet samt hur tjänster knutna till journalistiska projekt kan byggas upp. Syftet med kursen är att du ska utveckla ditt tänkande runt storytelling på digitala plattformar, men också förbättra dina tekniska kunskaper.

Du kommer under kursen diskutera och prova på hur olika typer av innehåll kan visualiseras med hjälp av digital teknik. Du och dina kurskamrater kommer också diskutera hur du utifrån journalistiska frågeställningar kan utforma berättelser med olika grader av interaktivitet.

För att läsa kursen krävs det att du har dokumenterad yrkesverksamhet som journalist motsvarande minst två år på heltid. Läs mer på antagning.se om vilka vad för intyg som ska laddas upp i samband med ansökan eller senast sista datum för komplettering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetssätt

Kursen består av föreläsningar och seminarier samt övningar i de olika momenten inom digitalt berättande. Mellan träffarna gör du hemuppgifter som redovisas vid träffen efter.

Examination sker genom praktiska och skriftliga inlämningsuppgifter samt genom deltagande vid seminarier.