Din framtid!

Kulturell bildning och kritiskt tänkande

Dramatext och teater B med skapande svenska kan läsas som en del av en utbildning till yrken som dramaturger, skådespelare, regissörer, kritiker och översättare. Du kommer efter kursen att kunna redogöra för grunderna i olika delar dramaanalys och identifiera olika typer av dramatiska texter och berättande.

Att studera litteraturvetenskap ger dig förmåga att granska litteratur kritiskt och utifrån många olika perspektiv. Du kommer att få insikter om ditt eget skrivande och se hur moderna texter hör ihop med äldre. Detta är, tillsammans med en förståelse för historisk förändring, allt viktigare i samhället och de kunskaper du får är användbara inom en mängd olika fält.

Du kommer att kunna arbeta inom exempelvis förlags- eller teatervärlden, inom medie- och läraryrken eller på myndigheter med koppling till kulturvärlden. Även kritiker, skribenter och forskare inom estetiska ämnen har nytta av att ha studerat litteraturvetenskap.