Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Nationalekonomi C

Behörighetskrav:

Nationalekonomi A och B om 30 högskolepoäng vardera samt gymnasiekurs En B

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng