Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Your future

Linguistic and cultural knowledge that is useful at work or at home

Do you want to work in advertising and PR, translation and interpretation, politics, travel, journalism, international relations, cultural criticism? All these fields require skills in English and knowledge related to different cultures.

Studying English at Södertörn University will help you use English, and language in general, in the most effective manner, allowing you to use these skills in advertising, politics or other in professions in which you need a high level of communicative skill. You will also gain the skills you need for employment in a workplace where English is the working language, which makes English a great supplement to other subjects. Studying English brings the opportunity to continue studying at Master’s level and beyond.