Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Miljöekonomi

Behörighetskrav:

30 högskolepoäng inom valfritt huvudområde och gymnasiekurs Engelska B och Matematik C, eller motsvarande

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng