Träbänk utomhus.

Studera samtida estetiska idéer genom ett historiskt perspektiv

Kurs

Estetikens och kulturteorins idéhistoria

7.5 hp

Vill du lära dig mer om de diskussioner som förts om konst, litteratur, musik och andra estetiska områden? Kursen är för dig som vill utforska samspelet mellan estetiska traditioner och vidare samhällsutveckling. Exempelvis undersöker du hur estetik, konst och kultur formas i samspel med föreställningar om klass, kön och etnicitet.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kulturhistorisk allmänbildning som du kan använda inom alla yrkesområden Kunskaper inom idéhistoria är användbara i alla yrken som kräver förmågan att analysera text och att kunna sätta in skeenden i ett historiskt och kritiskt perspektiv. Efter studierna kan du verka inom yrken som kulturarbetare, lärare, journalist, arkivarie och bibliotekarie. De kunskaper och den analysförmåga du får i studierna är användbara inom alla yrken, oavsett bransch eller yrkestitel. Du kan kombinera studier i idéhistoria med andra ämnen för att skapa goda arbetsmöjligheter. Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen du kan läsa på högskolan, och är därför en god grund för många olika utbildningar. Studier i idéhistoria passar både dig som är helt på ny på högskolan och dig som redan läst kurser i andra ämnen. Läs om ämnets forskning
Lär dig identifiera estetiska och kulturanalytiska idéer Kursen fokuserar bland annat på diskussioner om konst, litteratur, musik och andra estetiska områden som förts i den västerländska historien. Särskild betoning läggs på tiden från 1700-talets mitt till cirka 1970. Du lär dig om hur estetik, konst och kultur formas i samspel med föreställningar om klass, kön och etnicitet. Samt hur det har kommit till uttryck i marxistisk, feministisk och antikolonial estetik och kulturanalys. Dina undersökningar och diskussioner placerar du in i sociala, politiska och intellektuella sammanhang. Du får därför inte bara grundläggande kunskaper om estetikens och kulturteorins utveckling. Du får även möjlighet att reflektera över samspelet mellan estetiska traditioner och vidare samhällsutveckling. Du lär dig identifiera grundläggande likheter, skillnader och samband mellan estetiska och kulturanalytiska idéer hos olika tänkare. Du får också möjlighet att reflektera över samtida estetiska och kulturanalytiska idéer genom ett historiskt perspektiv. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom aktivt seminariedeltagande samt en skriftlig hemtentamen.
Utmana och ifrågasätt dagens normer genom historiska perspektiv I en värld som består av idéer gör vi rätt i att ifrågasätta hur och när vissa idéer och föreställningar gick från att vara nya och kontroversiella till att bli självklarheter. Hur har de utvecklats över tid, och vad skulle krävas för att de blir kontroversiella igen? Att studera idéhistoria är en möjlighet att få perspektiv på idéer och antaganden som vi annars bara tar för givna. Du får möjlighet att förstå på djupet vad de betyder och pröva hur man kan tänka annorlunda. Idéhistoria handlar om det mänskliga tänkandets historia, från antiken till idag. Särskilt fokus ligger på filosofins, vetenskapens och de politiska idéernas historia. När du studerar idéhistoria följer du idéer och föreställningar, och försöker förstå hur och varför de förändrats över tid. Du lär dig att snabbt överblicka, sammanfatta och analysera texter, tränar din förmåga att skriva och utvecklar ditt kritiska tänkande. Färdigheter du kommer ha användning av oavsett vad du ägnar dig åt senare. Föreställningar om människan, samhället och naturen står i centrum. Når vi kunskap genom våra sinnen eller genom vårt förnuft? Hur ska ett rättvist samhälle organiseras? Utmärks naturen av samspel mellan olika organismer eller av konkurrens? Som idéhistoriker utforskar du hur frågor om dessa ämnen besvarats och diskuterats från antiken och framåt. På Södertörns högskola möter du engagerade lärare som gillar att diskutera med sina studenter. Grupperna är oftast mindre vilket gör enklare för dig att skapa en personlig kontakt med lärarna.