Vad ingår?

Lär dig identifiera estetiska och kulturanalytiska idéer

Kursen fokuserar bland annat på diskussioner om konst, litteratur, musik och andra estetiska områden som förts i den västerländska historien. Särskild betoning läggs på tiden från 1700-talets mitt till cirka 1970.

Du lär dig om hur estetik, konst och kultur formas i samspel med föreställningar om klass, kön och etnicitet. Samt hur det har kommit till uttryck i marxistisk, feministisk och antikolonial estetik och kulturanalys. Dina undersökningar och diskussioner placerar du in i sociala, politiska och intellektuella sammanhang. Du får därför inte bara grundläggande kunskaper om estetikens och kulturteorins utveckling. Du får även möjlighet att reflektera över samspelet mellan estetiska traditioner och vidare samhällsutveckling.

Du lär dig identifiera grundläggande likheter, skillnader och samband mellan estetiska och kulturanalytiska idéer hos olika tänkare. Du får också möjlighet att reflektera över samtida estetiska och kulturanalytiska idéer genom ett historiskt perspektiv.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom aktivt seminariedeltagande samt en skriftlig hemtentamen.