Vad ingår?

Introduktion till kulturanalys, mångkulturalitet och folkloristik

Etnologi A ger dig som student insikter i människors levnadssätt och tankevärldar i skilda miljöer och tider – i Sverige såväl som i övriga Europa. Med grunden i kulturanalys och mångfaldsfrågor introduceras du till tre huvudinriktningar inom etnologi:

  • Kulturhistoria och hur kulturella föreställningsvärldar i vårt samhälle har formats
  • Kulturanalys med fokus på migration, minoriteters villkor och transnationella processer
  • Folkloristik – hur kultur kommuniceras och förändras i berättande, traditioner och ritualer

Kursen inleds med en introduktion till etnologin som kulturvetenskap där du får bekanta dig med grundläggande begrepp som genus, etnicitet och klass och intersektionalitet. Därefter följer tre delkurser som alla behandlar varsin av de tre etnologiska huvudinriktningarna.

Etnologi som vetenskap har en stark samhällskoppling och på Södertörns högskola finns ett särskilt fokus på mångfaldsfrågor och migration i Sverige. Ämnet kopplar till flera av FN:s globala mål, speciellt tack vare analysen av samhället som uppmärksammar sociala skillnader. Detta kan i sin tur användas för att analysera hållbar utveckling. Etnologi A har ett särskilt fokus på målen gällande inkluderande samhällen och jämställdhet.

Arbetssätt

Du studerar tillsammans med runt 40 andra studenter. Inför seminarier delas ni in i två mindre grupper, och i dessa seminariegrupper skapas i sin tur mindre arbetsgrupper om cirka fyra studenter.

Vanliga undervisningsformer är föreläsningar och seminarier två till tre dagar i veckan. Du förväntas då vara på plats på högskolan. Det förekommer också att du till exempel gör en fältundersökning på en annan plats än högskolan. Du kommer även att få göra studiebesök på muséer, arkiv och bibliotek (t.ex. Nordiska museet, Arbetarrörelsens arkiv och så vidare).

Du examineras genom aktivt deltagande på seminarier och skriftliga arbete enskilt och i grupp.