Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa

Behörighetskrav:

Etnologi A och B om vardera 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng