Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

European and American Gothic Fiction and Poetry 1750-1850

Behörighetskrav:

30 högskolepoäng inom humaniora och Engelska B, eller motsvarande

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng