Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Examensarbete i miljövetenskap

Behörighetskrav:

Godkända avslutade kurser om minst 90 högskolepoäng, godkänd B-uppsats eller motsvarande och minst 15 högskolepoäng på C-nivå, inom huvudområdet miljövetenskap

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng