Vad ingår?

Tränas i fördjupade analyser genom en vetenskaplig studie

Fördjupa dig i ett miljövetenskapligt område genom en vetenskaplig undersökning. Under kursen utvecklar du din förmåga att utföra djupare analyser med en teoretisk anknytning.

Arbetet innebär att du självständigt får utveckla och genomföra en vetenskaplig studie. Du utformar själv en problemformulering och frågeställning, väljer metod och teorianknytning, samlar in och bearbetar data samt genomför en analys. Avslutningsvis redovisar du vetenskapligt din kunskap och det resultat du har kommit fram till, både muntligt och skriftligt.

Du kan välja att göra ett teoretiskt arbete eller samla in material genom antingen fältstudie eller laboration.

Arbetssätt

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng. Kursen innehåller få lärarledda tillfällen, främst individuell handledning med en kompetent och engagerad lärare. Det förekommer även enstaka obligatoriska seminarier, men utöver det arbetar du självständigt.

Du examineras genom utförande av uppsats, ventilering av egen uppsats och opponering på en annan students uppsats.