Vad ingår?

Vad ingår?

Filosofi B syftar till att ge fördjupade kunskaper i det du lärt dig på kursen Filosofi A. Kursen består av två moment: etik och politik. Varje moment är organiserat kring ett filosofiskt verk och/eller ett filosofiskt tema. Du får läsa klassiska filosofiska texter som du sedan analyserar tillsammans med aktuell forskningslitteratur. Genom skriftliga diskussioner får du diskutera metodologiska och tolkningsteoretiska problem.

Kursen ges på distans. Det innebär att all undervisning, inklusive diskussioner och inlämningsuppgifter, är nätbaserad. Undervisningen äger rum på högskolans plattform för distansundervisning där även föreläsningsmaterial görs tillgängligt. Du examineras genom aktivt deltagande i skriftliga diskussioner samt genom skriftlig hemtentamen.