Vad ingår?

Djupdyk i filosofiska verk tillsammans med modern forskning

Filosofi B syftar till att ge fördjupade kunskaper i det du lärt dig på kursen Filosofi A. Kursen består av tre delkurser och en uppsats. Delkurserna är Etik/Politik 2, Logik 2 samt Metafysik 2. Varje delkurs är organiserad kring ett filosofiskt verk eller ett filosofiskt tema. Du får läsa klassiska filosofiska texter som du sedan analyserar tillsammans med aktuell forskningslitteratur.

Under terminen löper ett uppsatsseminarium där du får diskutera metodologiska och tolkningsteoretiska problem men även frågor som berör uppsatsarbete. Du får öva på att formulera filosofiska frågeställningar och förbereder dig för att skriva en akademisk uppsats.

Arbetssätt

Kursen innehåller cirka sex timmar lärarledd undervisning per vecka. Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier. Du examineras genom hemtentamen, aktivt deltagande på seminarier och en uppsats.

Kursen brukar läsas av 20 studenter.