Vad ingår?

Kritisk läsning av ett filosofiskt originalverk, och egen reflektion kring dess betydelse

Under kursen får du fördjupa dig i ett filosofiskt verk och ett filosofiskt tema samt skriva en uppsats. I Filosofi C läser du två fördjupande delkurser, en delkurs fokuserar på ett filosofiskt verk och den andra delkursen fokuserar på ett centralt tema inom aktuell filosofisk forskning. Parallellt med de fördjupade delkurserna deltar du på seminarier som diskuterar teoretiska och metodiska frågor, och skriver en uppsats.

Uppsatsskrivandet ger dig möjligheten att göra en självständig reflektion utifrån filosofiska originalverk. Som stöd får du lärarhandledning samt deltar i uppsatsseminarium där du träffar dina kurskamrater regelbundet. Förutom att diskutera uppsatsutkast har ni då även möjlighet att diskutera frågor av metodologisk art. Det ingår även att opponera på en kurskamrats uppsats, och försvara din egen.

Arbetssätt

Kursen består av cirka fyra timmar lärarledd undervisning i veckan, utöver det förväntas du att arbeta självständigt. Undervisningen består av både föreläsningar och obligatoriska seminarier. Du examineras genom hemtentamen, aktivt deltagande i seminarier samt i din uppsats med tillhörande opponering.