Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Financial Economics

Behörighetskrav:

30 credits in Economics A and English B or equivalent.

Urval:

On the basis of previous university credits. Max. 165 credits may be taken into account.