Blommor i förgrunden och stolar som speglar sig i glasvägg.

Lär dig identifiera och artbestämma växter och djur

Kurs

Floristik och faunistik

7.5 hp

ST

50%

Campus

Floristik och faunistik är för dig som vill lära dig mer om de redskap som används för att artbestämma okända växter och djur. Du får lära dig om bestämningsnycklar och hur de är uppbyggda samt träna på artbestämning, identifiering och introduceras för artkunskap. Du får även göra ett eget, mindre herbarium.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap för yrkesliv och privatliv Efter studier i biologi har du utvecklat kunskaper om den levande världen. Studier i biologi kan vara ett användbart komplement till studier i andra ämnen. Det är även för dig som helt enkelt har ett privat intresse av biologisk kunskap. Många verksamheter i samhället innefattar arbete mot miljöanpassning och hållbar utveckling, där kunskaper i biologi och ekologi är viktiga komponenter, så dessa kurser kan vara värdefulla oavsett vilken huvudinriktning din utbildning har. Efter kursen har du fått kunskap om hur processen för artbestämmande går till. Du har utvecklat förmågan att själv artbestämma och identifiera djur och växter. En färdighet du har användning av ute i naturen.
Lär dig de olika redskapen som behövs för att artbestämma okända växter och djur Under kursen får du lära dig hur du artbestämmer okända arter av växter och djur. Detta görs främst genom användandet av bestämningsnycklar. Du får lära dig viktiga termer, vad bestämningsnycklar är och hur de är uppbyggda samt träna på nyckling av arter. Syftet med kursen är bland annat att du ska få en bas att stå på. Därför får du lära dig ett antal arter och familjer utantill. Svenska namn på arter används i första hand. Under kursen genomför du bestämningsövningar samt identifiering av representativa arter från olika växtgrupper i fält. Exempel på dessa kan vara kärlväxter, mossor och lavar. Du får även genomföra bestämningsövningar och identifiering av djur. Till exempel kan du studera däggdjur, fåglar, kräldjur, insekter och andra ryggradslösa djur. Dessa studeras i fält och på insamlat material. Genom att göra ett mindre herbarium (en samling växter eller växtdelar) får du öva på insamling av biologiskt material och självständig bestämningsträning. Arbetssätt Undervisningen består i huvudsak i övningar förlagda i fält och laboratorium. Du examineras genom skriftliga och/eller muntliga tentamen. Du examineras även genom deltagande i de obligatoriska momenten.
För dig som vill lära dig mer om den levande världen Biologi är ett brett ämne som ger kunskap om allt liv. Ämnet är för dig som är intresserad av den levande världen. Inom flera verksamheter i samhället arbetar man med miljöanpassning och hållbar utveckling. Där är kunskap om biologi och ekologi viktiga komponenter. Kunskaper inom biologi kan därför vara användbara inom flera yrkesområden, oavsett vilken huvudinriktning din utbildning har. På Södertörns högskola ges ett antal fristående kurser inom ämnet. Kurserna har ett allmänbiologiskt innehåll med en inriktning mot biologisk vetenskapsfilosofi, fysiologi, ekologi och artkunskap.