Din framtid!

Kunskap för yrkesliv och privatliv

Efter studier i biologi har du utvecklat kunskaper om den levande världen. Studier i biologi kan vara ett användbart komplement till studier i andra ämnen. Det är även för dig som helt enkelt har ett privat intresse av biologisk kunskap.

Många verksamheter i samhället innefattar arbete mot miljöanpassning och hållbar utveckling, där kunskaper i biologi och ekologi är viktiga komponenter, så dessa kurser kan vara värdefulla oavsett vilken huvudinriktning din utbildning har.

Efter kursen har du fått kunskap om hur processen för artbestämmande går till. Du har utvecklat förmågan att själv artbestämma och identifiera djur och växter. En färdighet du har användning av ute i naturen.