Din framtid!

Efterfrågad kompetens inom alla branscher

Med företagsekonomisk kompetens med allmän inriktning kan du själv i stor utsträckning skräddarsy vilken särskild del av arbetsmarknaden du vill fokusera på. Kunskaper inom företagsekonomi är användbara såväl i privat näringsliv som offentliga verksamheter eller ideell sektor.

Efter studier i företagsekonomi har du en styrka som är gynnsam i flera ledar- och chefspositioner. Du kan följa och förstå företags utveckling. Du har förmågan att förstå, förklara och agera inom olika organisatoriska sammanhang. Samtidigt har du nytänkande och utvecklande perspektiv som du har användning av i ditt yrkesliv och privatliv. Företagsekonomer är verksamma i nästan alla delar av samhället. Kunskaper i företagsekonomi är därför användbara inom alla branscher och verksamheter.

Vad gör tidigare studenter idag?

Tidigare studenter arbetar i olika roller i flera delar av näringslivet och offentlig verksamhet. Flera driver egna företag. De tidigare studenter som arbetar som företagsekonomer finns ofta i det som kallas karriäryrken, där man arbetar sig upp inom en organisation. Beroende på inriktning och fokus arbetar tidigare studenter i en mängd olika roller i en mångfald av branscher och verksamheter.

Alla studenter går naturligtvis inte direkt vidare till yrkeslivet, ett antal väljer att fortsätta sina studier på magister- och masternivå och därefter finns möjligheten att söka in på forskarutbildning.