Röd stolsrygg mot grön vägg.

Rikta in din företagsekonomiska kompetens mot finansbranschen!

Kurs

Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering

30 hp

Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering är för dig som ser en framtid inom finansbranschen. Du får bland annat fördjupa dig inom finansiella modeller och effektiv hantering av företagsresurser. Kursens syfte är att du ska få lära dig de senaste trenderna inom företagsfinansiering, investeringsstrategier och modern bankverksamhet.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Efterfrågad kompetens inom finansbranschen Med företagsekonomisk kompetens, med inriktning på finansiering, får du kunskaper som är användbara i de flesta typer av organisationer. Du får med dig fördjupade kunskaper om frågor kring effektiv hantering av verksamheters finansiella resurser. Efter kursen kan du arbeta i ett flertal olika roller särskilt på ekonomiavdelningar, som till exempel controller eller konsult. Efter studier i företagsekonomi har du en styrka som är gynnsam i flera ledar- och chefspositioner. Du kan följa och förstå företagsutveckling. Du har förmågan att förstå, förklara och agera inom olika organisatoriska sammanhang. Samtidigt har du nytänkande och utvecklande perspektiv som du har användning av i ditt yrkesliv och privatliv. Företagsekonomer är verksamma i nästan alla delar av samhället. Kunskaper i företagsekonomi är därför användbara inom alla branscher och verksamheter. Med din inriktning på finansiering har du särskild kunskap i frågor som handlar kring kapitalförsörjning, investeringsstrategier och bankverksamhet. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter arbetar i olika roller i flera delar av näringslivet och offentlig verksamhet. Flera driver egna företag. De tidigare studenter som arbetar som företagsekonomer finns ofta i det som kallas karriäryrken, där man arbetar sig upp inom en organisation. Studenter som valt finansiering som fördjupningsinriktning arbetar inom många olika branscher och typer av verksamheter. Exempel är inom bank, som konsulter med finansiell rådgivning samt inom företags och myndigheters ekonomifunktioner. Flera arbetar även på internationella företag och organisationer. Alla studenter går naturligtvis inte direkt vidare till yrkeslivet, ett antal väljer att fortsätta sina studier på magister- och masternivå och därefter finns möjligheten att söka in på forskarutbildning. Läs om ämnets forskning
Läs två fördjupade delkurser inom finansiering och undersök ett valfritt område Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomi med särskild kunskap inom finansiering. Du läser två ämnesfördjupande delkurser inriktade mot finansiering. Avslutningsvis genomför du en C-uppsats tillsammans med en annan student. Du läser delkursen finansieringsteori som ger dig en teoretisk, praktisk och historisk grund inom finansiering. Du får bland annat undersöka företags finansiella problemställningar utifrån historiska och nutida perspektiv. Den andra ämnesfördjupande delkursen är valbar och du väljer mellan Internationell bankverksamhet och Finansiella strategier. Delkursen internationell bankverksamhet ges på engelska. Halva terminen ägnar du åt en kandidatuppsats. Du får tillämpa företagsekonomiska teorier, modeller och ansatser i en vetenskaplig undersökning. Uppsatsen skriver du med en annan student som har samma fördjupningsområde. Arbetssätt Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt övningar och grupparbeten. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, skriftlig salstentamen och aktivt deltagande på seminarier. Under uppsatsarbetet får du och din uppsatspartner stöd i form av handledningstillfällen. Uppsatsen examineras genom författande av uppsats, försvar av egen uppsats och opponering på annan students uppsats.
Förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas Företagsekonomi med inriktning mot finansiering är för dig som vill rikta din kompetens mot finansbranschen. Det passar för dig som är intresserad av att fördjupa dig inom finansiella modeller och effektiv hantering av företagsresurser. Du får lära dig de senaste trenderna inom företagsfinansiering, investeringsstrategier och modern bankverksamhet. Studier i företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering. Inom ämnet får du studera både privata och offentliga verksamheter. Företag levererar många av de varor och tjänster vi konsumerar i vår vardag. De spelar därför en viktig och avgörande roll i vårt samhälle. Hälften av det svenska företag producerar exporteras till andra länder. Detta är en viktig förutsättning för vårt välstånd. I en global ekonomi möter svenska företag konkurrens från nästan hela världen. Med kunskaper i företagsekonomi får du verktygen att hjälpa företag vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Företags omgivning är ett samhälle i ständig förändring. Ämnet företagsekonomi behandlar bland annat entreprenörskap och innovation. För att företag ska uppstå och för att existerande företag ska överleva krävs det uppfinnelserikedom. Därför är entreprenörskap och innovation en viktig del av företagsekonomin. Du utvecklar förmågan att hjälpa företag överleva genom att hitta sätt att finansieras och vara lönsamma.