Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Din framtid!

Efterfrågad kompetens inom finansbranschen

Med företagsekonomisk kompetens, med inriktning på finansiering, får du kunskaper som är användbara i de flesta typer av organisationer. Du får med dig fördjupade kunskaper om frågor kring effektiv hantering av verksamheters finansiella resurser. Efter kursen kan du arbeta i ett flertal olika roller särskilt på ekonomiavdelningar, som till exempel controller eller konsult.

Efter studier i företagsekonomi har du en styrka som är gynnsam i flera ledar- och chefspositioner. Du kan följa och förstå företagsutveckling. Du har förmågan att förstå, förklara och agera inom olika organisatoriska sammanhang. Samtidigt har du nytänkande och utvecklande perspektiv som du har användning av i ditt yrkesliv och privatliv. Företagsekonomer är verksamma i nästan alla delar av samhället. Kunskaper i företagsekonomi är därför användbara inom alla branscher och verksamheter. Med din inriktning på finansiering har du särskild kunskap i frågor som handlar kring kapitalförsörjning, investeringsstrategier och bankverksamhet.

Vad gör tidigare studenter nu?

Tidigare studenter arbetar i olika roller i flera delar av näringslivet och offentlig verksamhet. Flera driver egna företag. De tidigare studenter som arbetar som företagsekonomer finns ofta i det som kallas karriäryrken, där man arbetar sig upp inom en organisation.

Studenter som valt finansiering som fördjupningsinriktning arbetar inom många olika branscher och typer av verksamheter. Exempel är inom bank, som konsulter med finansiell rådgivning samt inom företags och myndigheters ekonomifunktioner. Flera arbetar även på internationella företag och organisationer.

Alla studenter går naturligtvis inte direkt vidare till yrkeslivet, ett antal väljer att fortsätta sina studier på magister- och masternivå och därefter finns möjligheten att söka in på forskarutbildning.