Din framtid!

Efterfrågad kompetens inom alla branscher

Med företagsekonomisk kompetens med inriktning på marknadsföring har du fördjupade kunskaper om frågor kring verksamheters relation med sina utvalda marknader. Alla verksamheter har kunder eller intressenter, alla behöver utveckla och marknadsföra sina erbjudanden så de upplevs som konkurrenskraftiga, attraktiva och relevanta för den utvalda målgruppen. Tänkbara arbetsplatser kan fokusera på produkter eller tjänster, göra affärer B2B eller B2C samt agera på nationella eller internationella marknader.

Efter studier i företagsekonomi har du en styrka som är gynnsam i flera ledar- och chefspositioner. Du kan följa och förstå företags utveckling. Du har förmågan att förstå, förklara och agera inom olika organisatoriska sammanhang. Samtidigt har du nytänkande och utvecklande perspektiv som du har användning av i ditt yrkesliv och privatliv. Företagsekonomer är verksamma i nästan alla delar av samhället. Kunskaper i företagsekonomi är därför användbara inom alla branscher och verksamheter. Med din inriktning på marknadsföring kan du arbeta i såväl privat näringsliv som offentlig eller ideell sektor.

Vad gör tidigare studenter nu?

Tidigare studenter arbetar i olika roller i flera delar av näringslivet och offentlig verksamhet. Flera driver egna företag. De tidigare studenter som arbetar som företagsekonomer finns ofta i det som kallas karriäryrken, där man arbetar sig upp inom en organisation.

Studenter som valt inriktning marknadsföring jobbar förstås på marknads- och försäljningsavdelningar inom en mångfald av branscher och verksamheter. Olika former av konsultroller (web, annonsbyrå, marknadsundersökning, rådgivning i olika former) eller inom affärsutveckling och strategi är också relativt vanliga.

Alla studenter går naturligtvis inte direkt vidare till yrkeslivet, ett antal väljer att fortsätta sina studier på magister- och masternivå och därefter finns möjligheten att söka in på forskarutbildning.