Din framtid!

Efterfrågad kompetens inom alla branscher

Med företagsekonomisk kompetens med inriktning på organisation har du fördjupade kunskaper kring hur verksamheter kan ledas och organiseras. Det är kunskaper som behövs i alla typer av organiserad verksamhet och på många olika nivåer. Du har därför ett brett spektrum av olika möjliga arbetsplatser.

Efter studier i företagsekonomi har du en styrka som är gynnsam i flera ledar- och chefspositioner. Du kan följa och förstå företags utveckling. Du har förmågan att förstå, förklara och agera inom olika organisatoriska sammanhang. Samtidigt har du nytänkande och utvecklande perspektiv som du har användning av i ditt yrkesliv och privatliv. Företagsekonomer är verksamma i nästan alla delar av samhället. Kunskaper i företagsekonomi är därför användbara inom alla branscher och verksamheter. Dina studier ger dig fördjupad förståelse för hur man kan agera kring en verksamhets mänskliga resurser. Med din inriktning på organisation och ledarskap har du färdigheter som kan komma till pass i alla verksamheter där det finns ledare och medarbetare.

Vad gör tidigare studenter nu?

Tidigare studenter arbetar i olika roller i flera delar av näringslivet och offentlig verksamhet. Flera driver egna företag. De tidigare studenter som arbetar som företagsekonomer finns ofta i det som kallas karriäryrken, där man arbetar sig upp inom en organisation.

Rekrytering, HR-avdelningars olika frågor och arbetsmiljö är några av de områden tidigare studenter fokuserar på. Andra arbetar t ex som konsulter med rådgivning kring förändringsledning eller team-building. Deras arbetsgivare är allt från stora till små företag i det privata näringslivet samt myndigheter, offentliga verksamheter och ideella organisationer.

Alla studenter går naturligtvis inte direkt vidare till yrkeslivet, ett antal väljer att fortsätta sina studier på magister- och masternivå och därefter finns möjligheten att söka in på forskarutbildning.