Din framtid!

Efterfrågad kompetens inom alla branscher

Med företagsekonomisk kompetens med inriktning på redovisning har du kunskaper som särskilt behandlar verksamheters lagstadgade redovisnings- och revisionsfrågor. Det är kunskaper som är särskilt viktiga i alla typer av verksamheter som omfattas av lagkraven på viss typ av redovisning och revision.

Efter studier i företagsekonomi har du en styrka som är gynnsam i flera ledar- och chefspositioner. Du kan följa och förstå företags utveckling. Du har förmågan att förstå, förklara och agera inom olika organisatoriska sammanhang. Samtidigt har du nytänkande och utvecklande perspektiv som du har användning av både i ditt yrkesliv och privatliv. Företagsekonomer är verksamma i nästan alla delar av samhället. Kunskaper i företagsekonomi är därför användbara inom alla branscher och verksamheter. Dina studier är särskilt relevanta för roller på ekonomiavdelningar och redovisnings- samt revisionsbyråer.

Vad gör tidigare studenter nu?

Tidigare studenter arbetar i olika roller i flera delar av näringslivet och offentlig verksamhet. Flera driver egna företag. De tidigare studenter som arbetar som företagsekonomer finns ofta i det som kallas karriäryrken, där man arbetar sig upp inom en organisation.

En vanlig karriärväg är att börja på revisionsbyrå eller ekonomiavdelning och avancera inom verksamheten. Revisionsbyråer har vanligen en tydlig progressionsordning där ansvaret och arbetsuppgifterna gradvis når högre nivå. Andra arbetsplatser förutom revisionsbyråer och ekonomiavdelningar på företag är till exempel banker eller myndigheter.

Alla studenter går naturligtvis inte direkt vidare till yrkeslivet, ett antal väljer att fortsätta sina studier på magister/masternivå och därefter finns möjligheten att söka in på forskarutbildning.