Moas Båge

Framtidens arbete, AI och automation

Kurs

Framtidens arbete, AI och automation

7.5 hp

Vår

50%

Campus

Hur kommer yrkesroller och arbetsorganisation förändras på grund av artificiell intelligens (AI) och ny automation? Vill du veta svaret på den frågan och hur verksamheter kan hantera denna utmaning och möjlighet, då är detta kursen för dig.

Det pågår stora förändringar vilka yrkesroller som efterfrågas inom dagens företag och arbetsmarknad. Två viktiga tekniska faktorer bakom förändringen är utveckling inom artificiell intelligens (AI) och ökad automation. Ytterligare en viktig förändring är ökning av arbete på distans. Till skillnad från tidigare förändringar påverkas nu de flesta yrkesområden i samhället av den digitala utvecklingen som är på gång. Kursen behandlar teori som kartlägger och förklarar denna utveckling på ett kritiskt reflekterat sätt. Studenterna introduceras till grundläggande metoder och digital teknik för hantering av arbetets förändring, AI-centrerade arbetssätt samt anpassning vid ny automation.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.