Rosa och lila stol med lampor i taket.

Analysera dramatik och teateruppsättningar ur ett genuskritiskt perspektiv

Kurs

Genus på scen kring 1900

7.5 hp

Vår

50%

Distans

Har du ett intresse för drama, teater och genusfrågor? Då är Genus på scen kring 1900 något för dig. Du lär dig att analysera teateruppsättningar och dramatik ur ett genuskritiskt perspektiv. Kursen erbjuder dig en fördjupning i svensk dramatik kring sekelskiftet 1900 samt förståelse om sambandet mellan teater och samhällsdebatt.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med ett kritiskt öga inom kulturens alla grenar Genom Genus på scen kring 1900 lär du dig hur du kan arbeta med frågor som jämlikhet, inkludering, exkludering och genus. Du har efter studier en spetskompetens i att tolka text, kulturhändelser och framträdanden. Att studera litteraturvetenskap ger dig förmåga att granska litteratur kritiskt och utifrån många olika perspektiv. Du kommer att få insikter om ditt eget skrivande och se hur moderna texter hör ihop med äldre. Detta är, tillsammans med en förståelse för historisk förändring, allt viktigare i samhället och de kunskaper du får är användbara inom en mängd olika fält. Du kommer att kunna arbeta inom exempelvis förlags- eller teatervärlden, inom medie- och läraryrken eller på myndigheter med koppling till kulturvärlden. Även kritiker, skribenter och forskare inom estetiska ämnen har nytta av att ha studerat litteraturvetenskap. Läs om ämnets forskning
Lär dig tolka sceniska framträdanden och komplexa kulturhändelser Genus på scen kring sekelskiftet 1900 är en nätbaserad distanskurs. Kursen har fokus på drama, teater och genus. Du fördjupar dina kunskaper i svensk dramatik från tiden kring och strax efter “det moderna genombrottet” av författare som Ann-Charlotte Leffler, Alfhild Agrell och August Strindberg. Du får en ökad förståelse för sambandet mellan teater och samhällsdebatter i detta historiska skede. Du lär dig även analysera dramatik och teateruppsättningar ur ett genuskritiskt perspektiv. Genom att lära dig om hur teaterhistorien systematiskt exkluderat kvinnor och om frågor som berör genus, sexualitet och jämställdhet får du en större kunskap för hur det går att arbeta med dessa frågor. Du tolkar och diskuterar frågor som berör jämlikhet, inkludering och exkludering och får därmed ökad kunskap om ämnet. Du utvecklar en spetskompetens i din förmåga att kunna tolka text, men också kunna tolka sceniska framträdanden och komplexa kulturhändelser. Arbetssätt Kursen är en nätbaserad distanskurs som går på halvfart. Det innebär att du inte har föreläsningar på campus. Du har en nätbaserad föreläsning i veckan och lärarledd respons på dina texter och inlämningsuppgifter. De vanligaste undervisningsformerna är skrivna föreläsningar och lärarkommentarer på uppgifter. Du examineras genom en hemtentamen. Cirka 25-30 studenter antas till kursen och ni delas in i mindre grupper om fyra personer för grupparbeten.
Granska litteratur utifrån historiska och moderna perspektiv Genus på scen kring 1900 lär dig tolka sceniska framträdanden ur ett genusperspektiv. Du lär dig om svensk dramatik och får förståelse om sambandet mellan samhällsdebatter och teater. I ämnet litteraturvetenskap studerar du litterära texter i ordets vidaste bemärkelse, från litteraturens första skede fram till idag. Litteratur innefattar inte bara romaner och dikter utan också pjäser och teoretiska texter. Även film, teater och dataspel kan studeras litteraturvetenskapligt. Att studera något litteraturvetenskapligt innebär att du läser litteraturen både mot bakgrund av deras historiska sammanhang och utifrån moderna, kritiska perspektiv. Litteraturvetenskap riktar sig till dig som är intresserad av litteratur i allmänhet och av att läsa den kritiskt i synnerhet. Det finns en stark samhällsanknytning inom ämnet, då litteratur alltid behandlar frågor om samhället, relationer och makt. Äldre litteratur ger oss perspektiv på nutida samhällsfrågor och ger oss möjlighet att undersöka dessa historiskt och kritiskt. Kurserna i litteraturvetenskap på Södertörns högskola har växt fram ur genusteori och har därför en stark koppling till moderna kritiska perspektiv som genusteori, queerteori och postkolonial teori. I ämnet litteraturvetenskap på Södertörns högskola ingår momentet Skapande svenska där du får möjlighet att koppla ditt eget skrivande till de texter som läses, och diskutera dessa tillsammans med dina kurskamrater.