Närbild på rosa stolsryggar

Förstå hur genus och kön påverkar vårt samhälle idag

Kurs

Genusvetenskap A

30 hp

HT2019 / VT2020

100%

Campus

Öka din kunskap om frågor som berör kön, genus och sexualitet. Under Genusvetenskap A lär du dig förstå och tolka begrepp som normkritik, antirasism och intersektionalitet. Du utvecklar ditt sätt att kritiskt undersöka hur dessa samspelar med varandra och samhället. Efter kursen har du bland annat redskap att analysera hur normer upprätthålls och skapas.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.