Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Fördjupa dig i genusvetenskapliga teorier

Genusvetenskap B består av fyra delkurser:
  • Familjen som genusskapande institution
  • Intersektionella teorier
  • Kunskap, makt och metoder
  • Självständigt vetenskapligt arbete

I den första delkursen studerar du begreppet familj och dess olika betydelser, både ur ett kulturellt, samtida och historiskt perspektiv. Du lär dig analysera olika synsätt på familjen samt dess betydelse för kön, sexualitet och sociala strukturer. I den andra delkursen fördjupar du dig i intersektionella teorier. Du får läsa och diskutera olika teorier och begrepp som behandlar sambanden mellan olika maktordningar. Din förståelse av begreppet intersektionalitet från A-kursen utvecklas och vidgas.

Under den tredje delkursen introduceras du för genusvetenskapens vetenskapsteoretiska ansats. Här lär du dig bland annat praktiska metodövningar. Du diskuterar och reflekterar över relationen mellan teoretiska perspektiv, undersökningsområde och val av metoder. Denna delkurs förbereder dig för den fjärde och sista delkursen. Där kommer du, tillsammans med en kurskamrat, självständigt genomföra ett vetenskapligt arbete i form av en uppsats. Detta ger dig en chans att fördjupa dig inom ett genusvetenskapligt område som du finner särskilt intressant och spännande.

Arbetssätt

Kursen innehåller cirka fyra till sex timmar lärarledd studietid per vecka, vilket kan variera mellan delkurserna. Undervisningen växlar mellan föreläsningar och seminarier och även gästföreläsningar kan förekomma. De vanligaste examinationsformerna är i form av hemtentamen, i sista momentet examineras du genom utförandet av en b-uppsats. Studenter delas vanligtvis in i seminariegrupper på cirka 10-20 personer.