Vad ingår?

Djupdyk i genusforskning och feministisk teoriutveckling

Under kursen utvecklar du dina kunskaper om genusforskning och dess aktuella teori- och metoddiskussioner. Kursen är uppdelade i tre delkurser där den första är en teoretisk fördjupningskurs med inriktning mot aktuella forskningsfrågor och feministisk teoriutveckling. Här kommer du framförallt läsa, tolka och diskutera ett urval texter.

I delkurs två fördjupar du dina kunskaper om genusvetenskapens vetenskapsteoretiska ansats. Bland annat kommer du diskutera och koppla kunskapsteoretiska diskussioner till forskningspraktiska problem. Här lär du dig praktiska metodövningar som varvas med diskussioner och reflektioner om bland annat kunskap, makt och olika metoddilemman.

I den tredje och sista delkursen kommer du på egen hand genomföra ett större självständigt vetenskapligt arbete, i form av en C-uppsats. Du väljer själv vilket genusvetenskapliga område du vill fördjupa dig i.

Arbetssätt

I denna kurs kan du som student förvänta dig cirka fyra till sex timmar lärarledd tid per vecka. Dessa tillfällen består vanligtvis av föreläsningar och seminarier där även gästföreläsare kan förekomma. Hur många som antas till kursen varierar vanligtvis mellan ungefär fem till femton studenter.

Du examineras bland annat i form av en individuell skriftlig hemtentamen och aktivt deltagande på seminarier. Uppsatsen examineras genom författandet av ett självständigt vetenskapligt arbete samt ventilering och opponering av uppsats.