Vad ingår?

Förståelse och verktyg för att tolka filosofiska texter

Grekiska för filosofer introducerar dig för den antika grekiskan. Kursen varvar textläsning av antika texter tillsammans med grammatiska studier. Du utvecklar förmågan att analysera och översätta lättare till normalsvåra filosofiska texter på antik grekiska. Genom de grammatiska studierna introduceras du för språkets grammatik och får grundläggande förståelse över det antika språkets delar, uppbyggnad och struktur. Genom textläsningen och tolkning får du både ta del av antika filosofiska texter samtidigt som du utvecklar ett centralt, och främst filosofiskt ordförråd.

Arbetssätt

Kursen ges på 50% och du studerar tillsammans med programstudenter på masterprogrammet i filosofi. Det är en föreläsning i veckan och du examineras genom en salstentamen.